Forexyard – Chiến lược giao dịch vàng ngày 29/04

By on 29/04/2014

Chiến lược chính : Mua trên 1281 Mục tiêu  tiêu 1313 – 1330

Pivot: 1281

Chiến lược chính : Mua trên 1281 Mục tiêu  tiêu 1313 – 1330

Chiến lược phụ : Bán dưới 1281 Mục tiêu hướng xuống  1267  1254

Hỗ trợ và kháng cự:

Kháng cự: 1342 – 1330 – 1313

Giá hiện tại 1296 cuối

Hỗ trợ: 1281 – 1267 – 1254

About Mai Phuong

Tiếp tục tiến về phía trước, giúp đỡ mọi người ở ngoài kia, dù lớn hay nhỏ. Sớm hay muộn vũ trụ sẽ hoàn trả lại cho bạn gấp mười lần như vậy.

You must be logged in to post a comment Login