ForexYard – Chiến lược giao dịch vàng ngày 14/05

By on 14/05/2014

Chến lược chính : Mua trên 1276 với mục tiêu 1315 – 1331

Pivot: 1276

Chến lược chính : Mua trên 1276 với mục tiêu 1315 – 1331

Chiến lược phụ: Dưới 1276 cho việc giảm hơn nữa với 1254 – 1238

Bình luận: RSI thiếu đà đi xuống.

Hỗ trợ và kháng cự:

Kháng cự: 1342 – 1331 – 1315

1293 cuối

Hỗ trợ: 1276 – 1254 – 1238

About Mai Phuong

Tiếp tục tiến về phía trước, giúp đỡ mọi người ở ngoài kia, dù lớn hay nhỏ. Sớm hay muộn vũ trụ sẽ hoàn trả lại cho bạn gấp mười lần như vậy.

You must be logged in to post a comment Login