ForexYard – Chiến lược giao dịch vàng ngày 12/05

By on 12/05/2014

Chiến lược chính: Bán dưới 1296 với mục tiêu 1273 – 1254

Pivot: 1296

Chiến lược chính: Bán dưới 1296 với mục tiêu 1273 – 1254

Chiến lược phụ : Trên 1296 nhìn cho việc tăng thêm với 1315 – 1331

Bình luận: RSI đã bị phá vỡ 30 mức độ của nó.

Hỗ trợ và kháng cự:

Kháng cự: 1331 – 1315 – 1296

Hỗ trợ: 1273 – 1254 – 1238

About Mai Phuong

Tiếp tục tiến về phía trước, giúp đỡ mọi người ở ngoài kia, dù lớn hay nhỏ. Sớm hay muộn vũ trụ sẽ hoàn trả lại cho bạn gấp mười lần như vậy.

You must be logged in to post a comment Login