ForexYard – Chiến lược giao dịch Vang ngày 06/06

By on 06/06/2014

Chiến lược chính : Bán dưới 1261 với mục tiêu 1241 – 1235

Pivot: 1261

Chiến lược chính : Bán dưới 1261 với mục tiêu 1241 – 1235

Chiến lược Phụ : Mua Trên 1261 Mục tiêu 1268 – 1276

Hỗ trợ và kháng cự:

Kháng cự: 1276 – 1268 – 1261

1253 cuối

Hỗ trợ: 1241 – 1235 – 1223

About Mai Phuong

Tiếp tục tiến về phía trước, giúp đỡ mọi người ở ngoài kia, dù lớn hay nhỏ. Sớm hay muộn vũ trụ sẽ hoàn trả lại cho bạn gấp mười lần như vậy.

You must be logged in to post a comment Login