ForexYard- Chiến lược giao dịch Vàng ngày 05/06

By on 05/06/2014

Chiến lược chính: Bán dưới 1261, Mục tiêu 1235 – 1223

Pivot: 1261

Chiến lược chính: Bán dưới 1261, Mục tiêu 1235 – 1223

Chiến lược phụ: Mua trên 1261 Mục tiêu 1268 – 1276

Hỗ trợ và kháng cự:

Kháng cự: 1276 – 1268 – 1261

1244 cuối

Hỗ trợ: 1235 – 1223 – 1215

About Mai Phuong

Tiếp tục tiến về phía trước, giúp đỡ mọi người ở ngoài kia, dù lớn hay nhỏ. Sớm hay muộn vũ trụ sẽ hoàn trả lại cho bạn gấp mười lần như vậy.

You must be logged in to post a comment Login