Forexyard – Chiến Lược Giao Dịch Vàng ngày 16/5

By on 16/05/2014

Chiến lược chính : mua trên 1289 với mục tiêu 1315-1331

Pivot: 1289

Chiến lược chính : mua trên 1289 với mục tiêu 1315-1331

Chiến lược phụ: bán Dưới 1289 cho việc giảm hơn nữa với 1276 – 1254

Bình luận: Một cơ sở hỗ trợ tại 1289 đã hình thành và đã cho phép một sự ổn định tạm thời.

Hỗ trợ và kháng cự:

Kháng cự: 1342 – 1331 – 1315

1296 cuối

Hỗ trợ: 1289 – 1276 – 1254

About Mai Phuong

Tiếp tục tiến về phía trước, giúp đỡ mọi người ở ngoài kia, dù lớn hay nhỏ. Sớm hay muộn vũ trụ sẽ hoàn trả lại cho bạn gấp mười lần như vậy.

You must be logged in to post a comment Login