Forex Yard – Chiến lược giao dịch vàng ngày 18/2

By on 18/02/2014

Pivot: 1307

Chiến lược chính: Mua trên  1307  mục tiêu hướng tới    1337 – 1360

Chiến lược phụ: Phá dưới 1307 mục tiêu quay về  1297 – 1286

Nhận định: Chỉ báo RSI nằm trên đường trung tính 50

Các mức hỗ trợ kỹ thuật

Mức kháng cự: 1375 – 1360 – 1337

Giá hiện tại: 1328

Mức hỗ trợ:  1307 – 1297 – 1286

Thông tin tham khảo

About Mai Phuong

Tiếp tục tiến về phía trước, giúp đỡ mọi người ở ngoài kia, dù lớn hay nhỏ. Sớm hay muộn vũ trụ sẽ hoàn trả lại cho bạn gấp mười lần như vậy.

You must be logged in to post a comment Login