Forex Yard – Chiến lược giao dịch vàng ngày 03/06

By on 03/06/2014

Chiến lược chính : Bán dưới 1261 với mục tiêu 1235 – 1223

Pivot: 1261

Chiến lược chính : Bán dưới 1261 với mục tiêu 1235 – 1223

Chiến lược phụ: Mua trên 1261 Mục tiêu  1268 – 1276.

Hỗ trợ và kháng cự:

Kháng cự 1276  – 1268 – 1261

1244 cuối

Hỗ trợ 1235 – 1223 – 1215

About Mai Phuong

Tiếp tục tiến về phía trước, giúp đỡ mọi người ở ngoài kia, dù lớn hay nhỏ. Sớm hay muộn vũ trụ sẽ hoàn trả lại cho bạn gấp mười lần như vậy.

You must be logged in to post a comment Login