Forex Million: Vàng giao dịch trong kênh tăng

By on 15/10/2014

Kịch bản chính:

Vàng (XAU/USD) đang được giao dịch theo xu hướng tăng.

Xu hướng giảm đã được bắt đầu từ mức kháng cự $1236, đẩy giá vàng xuống đến mức hỗ trợ 1228 và sau đó là vùng $1223.

Kịch bản phụ:

Xu hướng tăng không được kì vọng

 

 

 

 

XAU/USD Hour Chart

Vàng (XAU/USD) biểu đồ giờ

Dự báo trước:

XAU/USD Hour Chart

Vàng (XAU/USD) biểu đồ giờ

Dự báo giá vàng tuần từ 13/10 -17/10

Kịch bản chính:

Vàng (XAU/USD) đang được giao dịch theo xu hướng tăng.

Xu hướng giảm được bắt đầu từ mức kháng cự $1236, đẩy giá vàng xuống đến mức hỗ trợ 1218 và sau đó là vùng $1206.

Kịch bản phụ:

Xu hướng tăng sẽ sớm xuất hiện khi giá vàng vượt kháng cự $1239. Đây là tín hiệu để quý kim có thể leo lên các kháng cự tiếp theo là $1250 và sau đó là $1260.

XAU/USD Hourly Chart

Vàng (XAU/USD) biểu đồ giờ

Dự báo trước:

XAU/USD Hourly Chart

Vàng (XAU/USD) biểu đồ giờ

Dự báo giá vàng hàng tháng: tháng 10, tháng 11

Kịch bản chính:

Vàng (XAU/USD) được giao dịch theo xu hướng giảm.

Xu hướng giảm dự kiến sẽ tiếp tục trong trường hợp thị trường giảm xuống dưới mức hỗ trợ $1205. Đà giảm mở rộng kéo thị trường đi xuống và tiếp cận mức hỗ trợ $1186, nếu kim loại quý vẫn tiếp tục di chuyển xuống dưới mức này thì chúng tôi cho rằng thị trường sẽ tạo hỗ trợ tốt tại mức giá $1135.

Kịch bản phụ:

Xu hướng tăng sẽ sớm xuất hiện khi giá vàng vượt kháng cự $1228. Đây là tín hiệu để quý kim có thể leo lên các kháng cự tiếp theo là $1250 và sau đó là $1285.

XAU/USD Daily Chart

Vàng (XAU/USD) biểu đồ ngày

Dự báo trước:

XAU/USD Daily Chart

Vàng (XAU/USD) biểu đồ ngày

Dự báo dài hạn: Tháng 5 -8

Kịch bản chính:

Vàng (XAU/USD) được giao dịch theo xu hướng giảm.

Xu hướng giảm dự kiến sẽ tiếp tục trong trường hợp thị trường giao dịch dưới mức kháng cự $1560. Đà giảm mở rộng kéo thị trường xuống và tiếp cận mức hỗ trợ $1182 và sau đó là $975 – $878.

Kịch bản phụ:

Xu hướng tăng sẽ sớm xuất hiện khi giá vàng vượt kháng cự $1560. Đây là tín hiệu để quý kim có thể leo lên các kháng cự tiếp theo là $1747 và sau đó là $2000.

XAU/USD Weekly Chart
Vàng (XAU/USD) biểu đồ tuần

Giavang.net

About Mai Phuong

Tiếp tục tiến về phía trước, giúp đỡ mọi người ở ngoài kia, dù lớn hay nhỏ. Sớm hay muộn vũ trụ sẽ hoàn trả lại cho bạn gấp mười lần như vậy.

You must be logged in to post a comment Login