Forex Million: Vàng giao dịch trong kênh tăng

By on 10/02/2015

Kịch bản chính:

Vàng (XAU/USD) đang được giao dịch theo xu hướng tăng.

Xu hướng tăng kì vọng sẽ tiếp tục khi vàng giao dịch ổn định trên vùng hỗ trợ $1234, và theo sau đó là việc kiểm nghiệm kháng cự $1356.

Kịch bản phụ:

Xu hướng giảm sẽ nhanh chóng xuất hiện khi vàng giảm xuống dưới vùng hỗ trợ $1234, và theo sau đó là việc dịch chuyển xuống hỗ trợ tại $1222.

Gold Hourly Chart

Vàng (XAU/USD) biểu đồ giờ H1

Dự báo trước
Gold Previous Hourly Chart
Vàng (XAU/USD) biểu đồ giờ H1

Dự báo giá vàng tuần từ 9/2 – 13/2

Kịch bản chính:

Vàng (XAU/USD) đang được giao dịch theo xu hướng giảm.

Xu hướng tăng hiện tại được kì vọng sẽ tiếp tục khi vàng giao dịch ổn định trên vùng hỗ trợ $1234, và theo sau đó là việc tiếp cận kháng cự $1256. Nếu xu hướng tăng được bảo toàn và vàng vượt lên trên ngưỡng này, chúng tôi kì vọng kim quý tiếp cận kháng cự tại $1308.

Kịch bản phụ:

Xu hướng giảm sẽ nhanh chóng xuất hiện khi vàng trượt xuống dưới vùng hỗ trợ $1222, và theo sau đó là việc vàng giảm xuống dưới hỗ trợ $1188.

Gold 4-Hour Chart

Vàng (XAU/USD) biểu đồ giờ H4

Dự báo trước:
Gold Previous 4-Hour Chart
Vàng (XAU/USD) biểu đồ giờ H4

Dự báo giá vàng hàng tháng: tháng 1 – 6/2015

Kịch bản chính:

Vàng (XAU/USD) giao dịch theo xu hướng giảm.

Xu hướng giảm dự kiến sẽ tiếp tục trong trường hợp thị trường duy trì dưới mức kháng cự $1325. Đà giảm mở rộng kéo thị trường đi xuống và tiếp cận mức hỗ trợ $1080 và sau đó là 975.

Kịch bản phụ:

Xu hướng tăng sẽ sớm xuất hiện khi giá vàng vượt kháng cự $1325. Đây là tín hiệu để quý kim có thể leo lên các kháng cự tiếp theo là $1560.

Gold Monthly Chart
Vàng (XAU/USD) biểu tháng

Gold Weekly Chart

Vàng biểu đồ tuần

Dự báo trước:

Gold Previous Weekly Forecast
Dự báo giá vàng theo tuần trước đây.

Giavang.net

About Mai Phuong

Tiếp tục tiến về phía trước, giúp đỡ mọi người ở ngoài kia, dù lớn hay nhỏ. Sớm hay muộn vũ trụ sẽ hoàn trả lại cho bạn gấp mười lần như vậy.

You must be logged in to post a comment Login