Forex Million: Vàng giao dịch trong kênh tăng

By on 09/12/2014

Kịch bản chính:

Vàng (XAU/USD) đang được giao dịch theo xu hướng tăng.

Xu hướng tăng kì vọng sẽ tiếp tục khi vàng giao dịch ổn định trên vùng hỗ trợ $1198, và theo sau đó là việc kiểm nghiệm kháng cự $1209 tiếp đến là $1220.

Kịch bản phụ:

Xu hướng giảm sẽ nhanh chóng xuất hiện khi vàng giảm xuống dưới vùng hỗ trợ $1198, và theo sau đó là việc dịch chuyển xuống hỗ trợ tại $1190.

 

 
XAU/USD Hour Chart

Vàng (XAU/USD) biểu đồ giờ

Dự báo trước:

XAU/USD Hour Chart II

Vàng (XAU/USD) biểu đồ giờ (2)

Dự báo giá vàng tuần từ 8/12  – 12/12

Kịch bản chính:

Vàng (XAU/USD) đang được giao dịch theo xu hướng tăng.

Xu hướng tăng kì vọng sẽ tiếp tục khi vàng giao dịch ổn định trên vùng kháng cự $1209, và theo sau đó là việc tiếp cận kháng cự $1237.

Kịch bản phụ:

Xu hướng giảm sẽ nhanh chóng xuất hiện khi vàng giảm xuống dưới vùng hỗ trợ $1190, và theo sau đó là việc dịch chuyển xuống hỗ trợ tại $1172.
XAU/USD 4 Hourly Chart

Vàng (XAU/USD) biểu đồ 4 giờ

Dự báo trước:
XAU/USD 4 Hourly Chart II

Vàng (XAU/USD) biểu đồ 4 giờ (2)

Dự báo giá vàng hàng tháng: tháng 12, tháng 1/2015

Kịch bản chính:

Vàng (XAU/USD) được giao dịch theo xu hướng tăng.

Xu hướng tăng dự kiến sẽ tiếp tục trong trường hợp thị trường duy trì trên mức hỗ trợ tại $1201, trong đó gắn liền với việc tiếp cận và kiểm nghiệm kháng cự $1245 và sau đó là $1285.

Kịch bản phụ:

Xu hướng giảm sẽ sớm xuất hiện khi giá vàng đánh mất mốc hỗ trợ $1201. Đây là tín hiệu cho thấy quý kim có sẽ tạo các hỗ trợ tiếp theo tại $1171 và sau đó là $1135.

XAU/USD Daily Chart

Vàng (XAU/USD) biểu đồ ngày

Dự báo trước:
XAU/USD Daily Chart

Vàng (XAU/USD) biểu đồ ngày

Giavang.net

About Mai Phuong

Tiếp tục tiến về phía trước, giúp đỡ mọi người ở ngoài kia, dù lớn hay nhỏ. Sớm hay muộn vũ trụ sẽ hoàn trả lại cho bạn gấp mười lần như vậy.

You must be logged in to post a comment Login