Forex Million: Vàng giao dịch trong kênh tăng

By on 28/10/2014

Kịch bản chính:

Vàng (XAU/USD) đang được giao dịch theo xu hướng tăng.

Xu hướng tăng kì vọng sẽ tiếp tục khi vàng giao dịch ổn định trên vùng hỗ trợ $1228, và theo sau đó là việc kiểm nghiệm kháng cự $1238.

Kịch bản phụ:

Xu hướng giảm sẽ nhanh chóng xuất hiện khi vàng giảm xuống dưới vùng hỗ trợ $1228, và theo sau đó là việc dịch chuyển xuống hỗ trợ tại $1223 và tiếp đến là $1214.

 

 

 

XAU/USD Hour Chart

Vàng (XAU/USD) biểu đồ giờ

Dự báo trước:

XAU/USD Hour Chart

Vàng (XAU/USD) biểu đồ giờ

Dự báo giá vàng tuần từ 27/10 -31/10

Kịch bản chính:

Vàng (XAU/USD) đang được giao dịch theo xu hướng giảm.

Xu hướng giảm kì vọng sẽ tiếp tục nếu kim quý vàng giao dịch ổn định dưới vùng kháng cự $1228 khi thị trường tìm tới hỗ trợ tại $1206.

Kịch bản phụ:

Xu hướng tăng sẽ nhanh chóng xuất hiện khi vàng vượt lên trên vùng kháng cự tại $1250, và theo sau đó là việc nhắm mục tiêu tới kháng cự tại $1206.

XAU/USD Hour Chart

Vàng (XAU/USD) biểu đồ giờ

Dự báo trước:

XAU/USD Hourly Chart

Vàng (XAU/USD) biểu đồ giờ

Dự báo giá vàng hàng tháng: tháng 10, tháng 11

Kịch bản chính:

Vàng (XAU/USD) được giao dịch theo xu hướng giảm.

Xu hướng giảm dự kiến sẽ tiếp tục trong trường hợp thị trường kim loại quý giảm xuống dưới mức hỗ trợ $1205. Đà giảm mở rộng kéo thị trường đi xuống và tiếp cận mức hỗ trợ $1186, nếu kim loại quý vẫn tiếp tục di chuyển xuống dưới mức này thì chúng tôi cho rằng thị trường sẽ tạo hỗ trợ tốt tại mức giá $1135.

Kịch bản phụ:

Xu hướng tăng sẽ sớm xuất hiện khi giá vàng vượt kháng cự $1228. Đây là tín hiệu để quý kim có thể leo lên các kháng cự tiếp theo là $1250 và sau đó là $1285.

XAU/USD Daily Chart

Vàng (XAU/USD) biểu đồ ngày

Dự báo trước:

XAU/USD Daily Chart

Vàng (XAU/USD) biểu đồ ngày

Dự báo dài hạn: Tháng 5 -8

Kịch bản chính:

Vàng (XAU/USD) được giao dịch theo xu hướng giảm.

Xu hướng giảm dự kiến sẽ tiếp tục trong trường hợp thị trường giao dịch dưới mức kháng cự $1560. Đà giảm mở rộng kéo thị trường xuống và tiếp cận mức hỗ trợ $1182 và sau đó là $975 – $878.

Kịch bản phụ:

Xu hướng tăng sẽ sớm xuất hiện khi giá vàng vượt kháng cự $1560. Đây là tín hiệu để quý kim có thể leo lên các kháng cự tiếp theo là $1747 và sau đó là $2000.

XAU/USD Weekly Chart

Vàng (XAU/USD) biểu đồ tuần

Giavang.net

About Mai Phuong

Tiếp tục tiến về phía trước, giúp đỡ mọi người ở ngoài kia, dù lớn hay nhỏ. Sớm hay muộn vũ trụ sẽ hoàn trả lại cho bạn gấp mười lần như vậy.

You must be logged in to post a comment Login