Fitch hạ xếp hạng tín nhiệm quỹ bình ổn tài chính châu Âu

By on 16/07/2013

Quỹ bình ổn tài chính châu Âu (EFSF) vừa bị 1 bậc xếp hạng tín nhiệm từ AAA xuống AA+.
Fitch hạ xếp hạng của EFSF sau khi hạ xếp hạng của Pháp tuần trước bởi tín nhiệm với EFSF phụ thuộc vào tín nhiệm của quốc gia quyên góp tiền cứu trợ cho quỹ. Việc hạ xếp hạng này đồng nghĩa với EFSF sẽ phải trả lãi suất cao hơn khi huy động nguồn vốn cứu trợ.

EFSF là quỹ cứu trợ lập ra cho khu vực đồng euro (eurozone), đã cung cấp các khoản vay cho Hy Lạp, Ireland, Bồ Đào Nha. EFSF đã được thay thế bằng một quỹ giải cứu mới có tên gọi Quỹ bình ổn châu Âu nhưng quỹ này vẫn tiếp tục quản lý các khoản cứu trợ cho 3 nước nêu trên.

Trước đó, Standard & Poor’s và Moody’s đều đã hạ xếp hạng tín nhiệm của quỹ này.

Theo CNBC/Danviet

About Hoàng Linh

Bởi giá trị cao từ trong lịch sử của nó, đa số vàng đã được khai thác trong suốt lịch sử vẫn đang được lưu chuyển dưới hình thức này hay hình thức khác.

You must be logged in to post a comment Login