FBNC-Biến động nhân dân Tệ và tác động đến doanh nghiệp Việt Nam (P1)

By on 25/08/2015

Sau những biến động của tỷ giá đồng nhân dân Tệ, các ngân hàng Trung ương các nước bắt đầu có động thái giảm giá đồng nội tệ để giữ sức cạnh tranh cho hàng hóa trong nước. Trong diễn biến chung đó, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam cũng đã cho nới biên độ tỷ giá. Trước những biến động đó, doanh nghiệp Việt Nam sẽ bị ảnh hưởng như thế nào?

About Hoàng Linh

Bởi giá trị cao từ trong lịch sử của nó, đa số vàng đã được khai thác trong suốt lịch sử vẫn đang được lưu chuyển dưới hình thức này hay hình thức khác.

You must be logged in to post a comment Login