Dự đoán vàng: Kỳ vọng đà tăng sẽ tiếp tục

By on 19/05/2015

Trong dài hạn, xu hướng tăng sẽ được kích hoạt ngay sau khi vàng vượt qua ngưỡng cản 1325, theo sau là ngưỡng cản 1560.

Dự đoán vàng tuần từ 19- 22/5

Viễn cảnh chính:

Giá vàng đang giao dịch với xu hướng tăng khả quan. Xu hướng này được kỳ vọng sẽ được mở rộng trong khi thị trường đang đứng trên ngưỡng hỗ trợ 1213. Mục tiêu tiếp theo có thể là ngưỡng cản 1239- 1250.

Viễn cảnh thay thế:

Xu hướng giảm sẽ được kích hoạt ngay sau khi vàng trượt giảm xuống dưới ngưỡng hỗ trợ 1213, tiếp theo là ngưỡng hỗ trợ 1193 – 1179.

Gold 4 Hour Chart April 16th-May 15th

Biểu đồ vàng 4h

Dự đoán vàng tháng 5

Viễn cảnh chính:

Thị trường đang giao dịch với xu hướng giảm.

Đà tăng được kỳ vọng sẽ xuất hiện khi quý kim giao dịch trên ngưỡng hỗ trợ 1213, tiếp theo là 1160 và nếu trụ vững dưới mốc này, chúng ta có thể thấy thị trường tiến về ngưỡng hỗ trợ 1100.

Viễn cảnh thay thế:

Đà tăng sẽ được kích hoạt ngay sau khi thị trường vượt ngưỡng cản 1213, tiếp theo là khả năng chinh phục ngưỡng cản 1239 và sau đó là 1282.

Gold Daily Chart October 2014-April 2015

Biểu đồ ngày từ tháng 10/2014- tháng 4/2015

Dự đoán vàng dài hạn: tháng 1- tháng 6/2015

Viễn cảnh chính:

Thị trường đang giao dịch với xu hướng giảm.

Đà giảm được kỳ vọng sẽ tiếp tục khi quý kim giao dịch dưới ngưỡng cản 1325, tiếp theo là khả năng chạm ngưỡng hỗ trợ 1080 và 975.

Viễn cảnh thay thế:

Xu hướng tăng sẽ được kích hoạt ngay sau khi vàng vượt qua ngưỡng cản 1325, theo sau là ngưỡng cản 1560.

Gold Monthly Chart November 2003-July 2014Biểu đồ tháng từ tháng 11/2003- tháng 7/2014

Giavang.net

About Kim Tuyền

Sưu tầm: Nếu chia đều toàn bộ số vàng đang có cho dân số thế giới, mỗi người sẽ có khoảng 24 gam vàng, hay 0,8 ounce, tương đương khoảng 1.500 USD với thời giá hiện nay.

You must be logged in to post a comment Login