Doanh số bán vàng xu Mỹ giảm gần 25% năm 2012

By on 03/01/2013

Tuy nhiên, doanh số bán vàng xu trong tháng 12/2012 vẫn tăng 10.500 ounce so với cùng kỳ năm 2011, đạt 76.000 ounce.

Doanh số bán vàng xu American Eagles với hình ảnh con đại bàng, một trong số những loại vàng xu phổ biến nhất tại Mỹ do US Mint sản xuất, đạt 753.000 ounce trong năm 2012, giảm 24,7% so với doanh số 1 triệu ounce năm 2011.

Tuy nhiên, doanh số bán vàng xu trong tháng 12/2012 vẫn tăng 10.500 ounce so với cùng kỳ năm 2011, đạt 76.000 ounce.

Trước đó trong tháng 11/2012, doanh số vàng xu Mỹ tăng vọt 131%, lên mốc cao nhất hơn 2 năm. Cụ thể, doanh số bán vàng xu trong tháng 11 đạt 136.500 ounce, so với 59.000 ounce trong tháng 10.

Doanh số bán bạc xu năm 2012 đạt tổng cộng 33.742.500 ounce, giảm 15,3% so với năm 2011. Tuy nhiên, doanh số bán bạc xu trong tháng 12 đạt 1.635.000 ounce, mốc cao thứ ba trong lịch sử.

Theo Gafin.

About Kim Tuyền

Sưu tầm: Nếu chia đều toàn bộ số vàng đang có cho dân số thế giới, mỗi người sẽ có khoảng 24 gam vàng, hay 0,8 ounce, tương đương khoảng 1.500 USD với thời giá hiện nay.

You must be logged in to post a comment Login