Dầu chạy theo hướng xuống

By on 11/05/2015
Dầu có thể đi xuống

Dầu có thể đi xuống

Dầu thô WTI cần một bước điều chỉnh và dường như đang chạy theo hướng xuống ngay trong phiên đầu tuần.

Thất bại trong nỗ lực chinh phục ngưỡng 5955/5965, mục tiêu tiếp theo sẽ là 5880, sau đó là 5850 và mốc thấp 5814 đã thiết lập trong phiên thứ 6 tuần trước.

Hãy sẵn sàng với bước giảm này và ngưỡng hỗ trợ mạnh mục tiêu đầu tiên là 5790/5780. Đây là cơ hội tốt để thị trường duy trì tốt xu hướng xuống trong ngày bởi vì chúng ta bắt đầu rơi vào tình trạng quá bán trong ngắn hạn.

Cố gắng mua vào và chốt lời dưới 5745. Tuy nhiên, phá thủng dưới ngưỡng này sẽ là tín hiệu bán với mục tiêu 5705/00, sau đó là 5665, thậm chí có thể xa hơn là ngưỡng hỗ trợ phụ 5635/5630.

Chỉ khi nào đột phá vững vàng trên 5965 mới có thể lôi kéo đà tăng quay trở lại và các lệnh bán ra cần cắt lỗ trên 6000 nhắm mục tiêu 6025, sau đó là 6075/6080.

Nếu thị trường tiếp tục đi lên, hãy theo dõi đường trung bình di động 200 tháng tại 6110/6130. Sử dụng mốc này làm cơ hội bán ra với lệnh dừng lỗ trên 6165.

Biểu đồ ngày dầu WTI

Biểu đồ ngày dầu WTI

Nhìn vào biểu đồ, chúng ta có thể thấy, dầu giao kỳ hạn tháng 6 WTI đã hình thành một mô hình tiêu cực trong suốt 3 phiên vừa qua cũng như phá thủng ngưỡng hỗ trợ đường xu hướng 8 tuần. Đà tăng có một cơ hội cuối cùng để đóng cửa tuần trên đường xu hướng này tại 5955/5965. Ngưỡng cản này là thử thách chính trong phiên hôm nay.

Bước di chuyển về 5900 đã được chứng kiến trong phiên thứ 6 cuối tuần trước nhưng không bền vững. Nỗ lực thứ 2 cũng xuất hiện khi dầu chạm 5965.

Giavang.net

About Kim Tuyền

Sưu tầm: Nếu chia đều toàn bộ số vàng đang có cho dân số thế giới, mỗi người sẽ có khoảng 24 gam vàng, hay 0,8 ounce, tương đương khoảng 1.500 USD với thời giá hiện nay.

You must be logged in to post a comment Login