Đà giảm tiếp tục được kỳ vọng khi vàng giao dịch dưới 1178

By on 09/06/2015

Viễn cảnh chính của vàng vẫn nghiêng về xu hướng xuống. Đà giảm tiếp tục được kỳ vọng khi quý kim đứng dưới ngưỡng 1178, theo sau là khả năng chạm ngưỡng hỗ trợ 1160.

Viễn cảnh thay thế:

Động lực tăng sẽ được kích hoạt ngay sau khi quý kim vượt ngưỡng kháng cự 1178, sau đó là khả năng tiếp cận ngưỡng cản 1192.

Gold Hourly ChartBiểu đồ vàng theo giờ

Dự đoán giá vàng trong tuần từ 9/6- 12/6

Viễn cảnh chính: giao dịch với xu hướng giảm

Đà giảm tiếp tục được kỳ vọng khi quý kim đứng dưới ngưỡng 1178, theo sau là khả năng chạm ngưỡng hỗ trợ 1160.

Viễn cảnh thay thế:

Động lực tăng sẽ được kích hoạt ngay sau khi quý kim vượt ngưỡng kháng cự 1178, sau đó là khả năng tiếp cận ngưỡng cản 1212.

Gold 4-Hour ChartBiểu đồ vàng 4h

Dự đoán giá vàng tháng 6

Viễn cảnh chính: giao dịch với xu hướng giảm

Đà giảm tiếp tục được kỳ vọng khi quý kim đứng dưới ngưỡng kháng cự 1212, theo sau là khả năng chạm ngưỡng hỗ trợ 1178 và xa hơn nữa là 1160.

Viễn cảnh thay thế:

Động lực tăng sẽ được kích hoạt ngay sau khi quý kim vượt ngưỡng kháng cự 1212, sau đó là khả năng tiếp cận ngưỡng cản 1250.

Gold Daily ChartBiểu đồ vàng theo ngày

Dự đoán giá vàng dài hạn: tháng 1- tháng 6/2015

Viễn cảnh chính: giao dịch với xu hướng giảm

Đà giảm tiếp tục được kỳ vọng khi quý kim đứng dưới ngưỡng kháng cự 1325, theo sau là khả năng chạm ngưỡng hỗ trợ 1080 và xa hơn nữa là 975.

Viễn cảnh thay thế:

Động lực tăng sẽ được kích hoạt ngay sau khi quý kim vượt ngưỡng kháng cự 1325, sau đó là khả năng tiếp cận ngưỡng cản 1560.

Gold Monthly ChartBiểu đồ vàng theo tháng

Giavang.net

About Kim Tuyền

Sưu tầm: Nếu chia đều toàn bộ số vàng đang có cho dân số thế giới, mỗi người sẽ có khoảng 24 gam vàng, hay 0,8 ounce, tương đương khoảng 1.500 USD với thời giá hiện nay.

You must be logged in to post a comment Login