Đã có 8 ngân hàng và 11 doanh nghiệp đủ điều kiện được cấp giấy phép mua bán vàng miếng

By on 19/12/2012

Ngày 18.12, ông Nguyễn Hoàng Minh – Phó giám đốc Ngân hàng Nhà nước chi nhánh TP.HCM (NHNN-HCM) – cho biết trong đợt đầu kiểm tra cấp giấy phép cho các đơn vị được phép mua bán vàng miếng , cơ quan này đã xác định có 19 hồ sơ đủ điều kiện, trong đó có 8 ngân hàng và 11 doanh nghiệp.

Ông Minh cũng cho biết, còn hai hồ sơ hiện đang được NHNN-HCM xem xét, và các hồ sơ đủ điều kiện đã được NHNN-HCM chuyển lên Ngân hàng Nhà nước để thực hiện việc cấp phép.

Theo thông tư 16/2012/TT-NHNN hướng dẫn Nghị định 24/2012/NĐ-CP (Nghị định 24) về quản lý hoạt động kinh doanh vàng , sau ngày 30.1.2013, các đơn vị kinh doanh vàng miếng có giấy phép từ Ngân hàng Nhà nước thì mới được hoạt động kinh doanh vàng miếng.

 

About Hoàng Linh

Bởi giá trị cao từ trong lịch sử của nó, đa số vàng đã được khai thác trong suốt lịch sử vẫn đang được lưu chuyển dưới hình thức này hay hình thức khác.

You must be logged in to post a comment Login