CPI tháng 12 tại Hà Nội ước tăng 0,26%, TPHCM ước tăng 0,17%

By on 20/12/2012

Lạm phát ở hai thành phố lớn trong năm nay thấp hơn nhiều so với mức tăng hai con số của năm 2011.

NDHMoney dẫn một nguồn tin cho hay, chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 12/2012 tại TPHCM ước tăng 0,17% so với tháng trước, đưa mức tăng của cả năm khoảng 4,1%.

Trong khi đó, CPI tại Hà Nội tháng 12 ước tăng 0,26%, đưa mức tăng cả năm khoảng 6,3%.

Như vậy, lạm phát ở hai thành phố lớn trong năm nay thấp hơn nhiều so với mức tăng hai con số của năm 2011.

Từ dữ kiện trên có thể thấy dự báo CPI cả nước tháng 12 có thể chỉ tăng khoảng 0,3%, đưa mức lạm phát năm 2012 ở mức khoảng 6,8%, thấp hơn nhiều so với mục tiêu 8% đề ra.

Theo NDH Money

About Hoàng Linh

Bởi giá trị cao từ trong lịch sử của nó, đa số vàng đã được khai thác trong suốt lịch sử vẫn đang được lưu chuyển dưới hình thức này hay hình thức khác.

You must be logged in to post a comment Login