Chính thức hạ trần lãi suất huy động xuống 8%/năm

By on 22/12/2012

Kể từ ngày 24/12/2012, NHNN quy định mức lãi suất tối đa áp dụng đối với tiền gửi 1-12 tháng là 8%/năm, thấp hơn mức đang áp dụng 1%.

Ngày 21/12/2012, Ngân hàng Nhà nước (NHNN) ban hành Thông tư 32 quy định lãi suất tối đa đối với tiền gửi bằng VND của tổ chức, cá nhân tại tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài kể từ ngày 24/12/2012.

Theo đó, lãi suất tối đa áp dụng đối với tiền gửi không kỳ hạn và có kỳ hạn dưới 1 tháng là 2%/năm.

Lãi suất tối đa áp dụng đối với tiền gửi 1-12 tháng là 8%/năm, giảm 1% so với mức đang áp dụng; riêng quỹ tín dụng nhân dân và tổ chức tài chính vi mô ấn định mức lãi suất tối đa với tiền gửi kỳ hạn 1-12 tháng là 8,5%/năm.

Lãi suất tiền gửi có kỳ hạn từ 12 tháng trở lên do tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài ấn định theo cơ sở cung – cầu vốn thị trường.

Đồng thời, Ngân hàng Nhà nước cũng ban hành Thông tư 33 quy định lãi suất cho vay ngắn hạn tối đa bằng VND của TCTD, chi nhánh ngân hàng nước ngoài đối với khách hàng vay để đáp ứng nhu cầu vốn phục vụ một số lĩnh vực, ngành kinh tế.

Theo đó, quy định lãi suất cho vay ngắn hạn bằng VND tối đa 12%/năm; riêng quỹ tín dụng nhân dân và tổ chức tài chính vi mô ấn định lãi suất cho vay ngắn hạn bằng VND tối đa 13%/năm.

Các khoản cho vay ngắn hạn bằng VND được áp dụng lãi suất cho vay tối đa theo quy định trên là các khoản cho vay nhằm đáp ứng nhu cầu vốn phục vụ lĩnh vực phát triển nông nghiệp, nông thôn; thực hiện phương án, dự án sản xuất-kinh doanh hàng xuất khẩu; doanh nghiệp nhỏ và vừa; phát triển ngành công nghiệp hỗ trợ; doanh nghiệp ứng dụng công nghệ cao.

Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 24/12/2012.

Cùng ngày, NHNN cũng có quyết định quy định giảm 1% các mức lãi suất điều hành của NHNN áp dụng kể từ ngày 24/12/2012. Trong đó: lãi suất tái cấp vốn giảm từ 10%/năm xuống 9%/năm; lãi suất tái chiết khấu giảm từ 8%/năm xuống 7%/năm; lãi suất cho vay qua đêm trong thanh toán điện tử liên ngân hàng và cho vay bù đắp thiếu hụt trong thanh toán bù trừ của NHNN đối với các ngân hàng từ 11%/năm xuống 10%/năm.

Theo Gafin

About Hoàng Linh

Bởi giá trị cao từ trong lịch sử của nó, đa số vàng đã được khai thác trong suốt lịch sử vẫn đang được lưu chuyển dưới hình thức này hay hình thức khác.

You must be logged in to post a comment Login