Chiến lược kinh doanh vàng ngày 10/07 của một số tổ chức (cập nhật)

By on 10/07/2014

 ForexYard – Chiến lược kinh doanh vàng ngày 10/09

Pivot: 1313

Chiến lược chính: Mua trên 1313 với mục tiêu 1333 & 1340 .

Chiến lược phụ: Bán Dưới 1313 mục tiêu 1309 & 1304 .

Bình luận: RSI nằm trên khu vực trung lập  ở mức 50.

Kháng cự:

1350 – 1340 – 1333

Hỗ trợ

1313 – 1309 – 1304

Giá hiện tại 1327

Giavang.net tổng hợp

About Mai Phuong

Tiếp tục tiến về phía trước, giúp đỡ mọi người ở ngoài kia, dù lớn hay nhỏ. Sớm hay muộn vũ trụ sẽ hoàn trả lại cho bạn gấp mười lần như vậy.

You must be logged in to post a comment Login