Chiến lược giao dịch vàng ngày 9/12 của một số tổ chức (cập nhật)

By on 09/12/2014

ForexYard – Chiến lược giao dịch vàng ngày 09/12

Các mức cản kỹ thuật:

Kháng cự : 1236 – 1222 – 1214

Hỗ trợ : 1191 – 1187  – 1181,5

Chiến lược giao dịch vàng:

Chiến lược chính : Mua trên 1191 , mục tiêu 1214 – 1222.

Chiến lược phụ: Bán dưới 1191 , mục tiêu 1187 – 1.181,5.

Giavang.net tổng hợp

About Mai Phuong

Tiếp tục tiến về phía trước, giúp đỡ mọi người ở ngoài kia, dù lớn hay nhỏ. Sớm hay muộn vũ trụ sẽ hoàn trả lại cho bạn gấp mười lần như vậy.

You must be logged in to post a comment Login