Chiến lược giao dịch vàng ngày 6/4 của một số tổ chức (cập nhật)

By on 06/04/2016

Forexyard – Chiến lược giao dịch vàng ngày 6/4

Vàng (phiên Á): Xu hướng tăng

Chiến lược chính: Mua trên 1222,50 ; với mục tiêu: 1238,50 – 1243,00

Chiến lược phụ: Bán dưới 1222,50 ; với mục tiêu: 1214,50 – 1.208,50

[​IMG]

Các mức cản kỹ thuật:

Kháng cự: 1238,50 – 1243 – 1249

Hỗ trợ: 1222,50 – 1214,50 – 1208,50

Eximbank – Chiến lược giao dịch vàng ngày 6/4

Chiến lược giao dịch:

Canh Bán 1236

Mục tiêu 1218

Chốt lỗ 1245

Giavang.net tổng hợp

About Mai Phuong

Tiếp tục tiến về phía trước, giúp đỡ mọi người ở ngoài kia, dù lớn hay nhỏ. Sớm hay muộn vũ trụ sẽ hoàn trả lại cho bạn gấp mười lần như vậy.

You must be logged in to post a comment Login