Chiến lược giao dịch vàng ngày 5/4 của một số tổ chức (cập nhật)

By on 05/04/2016

Forexyard – Chiến lược giao dịch vàng ngày 5/4

Vàng (phiên Á): Dự kiến phục hồi

Chiến lược chính: Mua trên 1209 ; với mục tiêu đến: 1224 – 1229

Chiến lược phụ: Bán dưới 1209 ; với mục tiêu về: 1202 – 1195

[​IMG]

Các mức cản kỹ thuật:

Kháng cự: 1224 – 1229 – 1235

Hỗ trợ: 1209 – 1202 – 1195

Eximbank – Chiến lược giao dịch vàng ngày 5/4

Chiến lược giao dịch:

Canh Bán 1227

Mục tiêu 1212

Chốt lỗ 1235

Giavang.net tổng hợp

About Mai Phuong

Tiếp tục tiến về phía trước, giúp đỡ mọi người ở ngoài kia, dù lớn hay nhỏ. Sớm hay muộn vũ trụ sẽ hoàn trả lại cho bạn gấp mười lần như vậy.

You must be logged in to post a comment Login