Chiến lược giao dịch vàng ngày 30/3 của một số tổ chức (cập nhật)

By on 30/03/2016

Forexyard – Chiến lược giao dịch vàng ngày 30/3

Vàng (phiên Âu): Xu hướng tiếp tục tăng

Chiến lược chính: Mua trên 1231 ; với mục tiêu: 1244 – 1249

Chiến lược phụ: Bán dưới 1231 ; với mục tiêu: 1223 – 1215

[​IMG]

Các mức cản kỹ thuật:

Kháng cự: 1244 – 1249 – 1257

Hỗ trợ: 1231 – 1223 – 1215

Eximbank – Chiến lược giao dịch vàng ngày 30/3

Chiến lược giao dịch:

Canh Mua 1233

Mục tiêu 1252

Chốt lỗ 1224

Giavang.net tổng hợp

About Mai Phuong

Tiếp tục tiến về phía trước, giúp đỡ mọi người ở ngoài kia, dù lớn hay nhỏ. Sớm hay muộn vũ trụ sẽ hoàn trả lại cho bạn gấp mười lần như vậy.

You must be logged in to post a comment Login