Chiến lược giao dịch vàng ngày 29/12 của một số tổ chức (cập nhật)

By on 29/12/2015

Forexyard – Chiến lược giao dịch vàng ngày 29/12

Vàng (phiên Á): Phục hồi

Chiến lược chính:Mua trên 1067 ; với mục tiêu: 1.081,5 – 1085

Chiến lược phụ: Bán dưới 1067 ; với mục tiêu: 1064 – 1059

[​IMG]

Các mức cản kỹ thuật:

Kháng cự: 1081,5 – 1085 – 1089

Hỗ trợ:1067 – 1064 – 1059

Giavang.net tổng hợp

About Mai Phuong

Tiếp tục tiến về phía trước, giúp đỡ mọi người ở ngoài kia, dù lớn hay nhỏ. Sớm hay muộn vũ trụ sẽ hoàn trả lại cho bạn gấp mười lần như vậy.

You must be logged in to post a comment Login