Chiến lược giao dịch vàng ngày 28/01 của một số tổ chức (Cập nhật)

By on 28/01/2015

ForexYard  – Chiến Lược giao dịch vàng ngày 28/1

Các mức cản kỹ thuật :

Kháng cự : 1317 – 1308 – 1300

Hỗ trợ : 1.271,8 – 1264 – 1255

Chiến lược giao dịch vàng :

Chiến lược chính : Mua trên 1.271,8 , mục tiêu 1300 – 1308 .

Chiến lược phụ : Bán dưới 1.271,8 , mục tiêu 1264 – 1255

Giavang.net tổng hợp

About Mai Phuong

Tiếp tục tiến về phía trước, giúp đỡ mọi người ở ngoài kia, dù lớn hay nhỏ. Sớm hay muộn vũ trụ sẽ hoàn trả lại cho bạn gấp mười lần như vậy.

You must be logged in to post a comment Login