Chiến lược giao dịch vàng ngày 27/1 của một số tổ chức (cập nhật)

By on 27/01/2016

Forexyard – Chiến lược giao dịch vàng ngày 27/1

Vàng (phiên Á): Tăng thêm

Chiến lược chính: Mua trên 1114 ; với mục tiêu: 1124,75 -1128

Chiến lược phụ: Bán dưới 1114 ; với mục tiêu: 1109,5 – 1104,5

[​IMG]

Các mức cản kỹ thuật:

Kháng cự: 1124,75 – 1128 – 1130,5

Hỗ trợ: 1114 – 1109,5 – 1104,5

Eximbank – Chiến lược giao dịch vàng ngày 27/1

Chiến lược giao dịch:

Canh Mua 1114

Mục tiêu 1128

Chốt lỗ 1110

Giavang.net tổng hợp

About Mai Phuong

Tiếp tục tiến về phía trước, giúp đỡ mọi người ở ngoài kia, dù lớn hay nhỏ. Sớm hay muộn vũ trụ sẽ hoàn trả lại cho bạn gấp mười lần như vậy.

You must be logged in to post a comment Login