Chiến lược giao dịch vàng ngày 26/2 của một số tổ chức (cập nhật)

By on 26/02/2016

Forexyard – Chiến lược giao dịch vàng ngày 26/2

Vàng (phiên Á): Cản hỗ trợ trên đường xu hướng tăng

Chiến lược chính: Mua trên 1221 ; với mục tiêu: 1254 – 1264

Chiến lược phụ: Bán dưới 1221 ; với mục tiêu: 1207 – 1200

[​IMG]

Các mức cản kỹ thuật:

Kháng cự: 1254 – 1264 – 1280

Hỗ trợ: 1221 – 1207 – 1200

Eximbank – Chiến lược giao dịch vàng ngày 26/2

Chiến lược giao dịch:

Canh bán 1238

Mục tiêu 1218

Chốt lỗ 1248

Giavang.net tổng hợp

About Mai Phuong

Tiếp tục tiến về phía trước, giúp đỡ mọi người ở ngoài kia, dù lớn hay nhỏ. Sớm hay muộn vũ trụ sẽ hoàn trả lại cho bạn gấp mười lần như vậy.

You must be logged in to post a comment Login