Chiến lược giao dịch vàng ngày 24/2 của một số tổ chức

By on 24/02/2014

Vàng đóng cửa tuần qua tăng lên 1324, đây là tuần thứ 3 liên tiếp. Giá di chuyển từ mốc 1182 trong tháng 12/2013 lên các mức cao mới trong tuần qua tại biên độ 1327 chính là tín hiệu lạc quan hỗ trợ cho xu hướng tăng.

Forex Yard – Chiến lược giao dịch vàng ngày 24/2

Pivot: 1307

Chiến lược chính: Mua trên  1307  mục tiêu hướng tới    1332 – 1338

Chiến lược phụ: Phá dưới 1307 mục tiêu quay về  1297 – 1286

Nhận định: Chỉ báo RSI nằm trên đường trung tính 50%

Các mức hỗ trợ kỹ thuật

Mức kháng cự: 1346 – 1338 – 1332

Giá hiện tại: 1322

Mức hỗ trợ:  1307 – 1297 – 1286

Scotiamocatta – Nhận định xu hướng giá vàng ngày 24/2

Vàng đóng cửa tuần qua tăng lên 1324, đây là tuần thứ 3 liên tiếp. Giá di chuyển từ mốc 1182 trong tháng 12/2013 lên các mức cao mới trong tuần qua tại biên độ 1327 chính là tín hiệu lạc quan hỗ trợ cho xu hướng tăng. Động thái này cũng được xác nhận bởi các mức cao mới ở chỉ báo RSI khi chỉ báo này phá biên độ sideways và hiện tại nằm ở mốc 54.81 trên biểu đồ tuần.

Hỗ trợ hiện tại nằm ở 1301 – 1308 (Hai 2 mốc này tương ứng lần lượt với Fibo 50% theo đợt tăng từ 2008 – 2011 và Fibo 50% theo đợt giảm cuối cùng từ tháng 8 đến tháng 12/2013). Kháng cự nằm ở 1433( mức cao nhất kể từ tháng 8/2013). Chúng tôi rất lạc với xu hướng tăng của giá vàng miễn là giá nằm trên vùng 1278 -79.

Giavang.net tổng hợp

About Mai Phuong

Tiếp tục tiến về phía trước, giúp đỡ mọi người ở ngoài kia, dù lớn hay nhỏ. Sớm hay muộn vũ trụ sẽ hoàn trả lại cho bạn gấp mười lần như vậy.

You must be logged in to post a comment Login