Chiến lược giao dịch vàng ngày 23/3 của một số tổ chức (cập nhật)

By on 23/03/2016

Forexyard – Chiến lược giao dịch vàng ngày 23/3

Vàng (phiên Á): Thận trọng

Chiến lược chính: Mua trên 1240 ; với mục tiêu: 1260 – 1266

Chiến lược phụ: Bán dưới 1240 ; với mục tiêu:1235& 1225

[​IMG]

Các mức cản kỹ thuật:

Kháng cự:1260 – 1266 – 1271

Hỗ trợ:1240 – 1235 – 1225

Eximbank – Chiến lược giao dịch vàng ngày 23/3

Chiến lược giao dịch:

Canh bán 1238

Mục tiêu 1222

Chốt lỗ 1248

Giavang.net tổng hợp

About Mai Phuong

Tiếp tục tiến về phía trước, giúp đỡ mọi người ở ngoài kia, dù lớn hay nhỏ. Sớm hay muộn vũ trụ sẽ hoàn trả lại cho bạn gấp mười lần như vậy.

You must be logged in to post a comment Login