Chiến lược giao dịch vàng ngày 22/3 của một số tổ chức (cập nhật)

By on 22/03/2016

Forexyard – Chiến lược giao dịch vàng ngày 22/3

Vàng (phiên Á): Xu hướng giảm

Chiến lược chính: Bán dưới 1255 ; với mục tiêu: 1235 – 1225

Chiến lược phụ: Mua trên 1255,00 ; với mục tiêu:1266 – 1271

[​IMG]

Các mức cản kỹ thuật:

Kháng cự:1255 – 1266 – 1271

Hỗ trợ:1235 – 1225 – 1215

Eximbank – Chiến lược giao dịch vàng ngày 22/3

Chiến lược giao dịch:

Canh bán 1248

Mục tiêu 1232

Chốt lỗ 1256

Giavang.net tổng hợp

About Mai Phuong

Tiếp tục tiến về phía trước, giúp đỡ mọi người ở ngoài kia, dù lớn hay nhỏ. Sớm hay muộn vũ trụ sẽ hoàn trả lại cho bạn gấp mười lần như vậy.

You must be logged in to post a comment Login