Chiến lược giao dịch vàng ngày 18/3 của một số tổ chức (cập nhật)

By on 18/03/2016

Eximbank – Chiến lược giao dịch vàng ngày 18/3

Chiến lược giao dịch:

Canh mua 1253

Mục tiêu 1273

Chốt lỗ 1243

Giavang.net tổng hợp

About Mai Phuong

Tiếp tục tiến về phía trước, giúp đỡ mọi người ở ngoài kia, dù lớn hay nhỏ. Sớm hay muộn vũ trụ sẽ hoàn trả lại cho bạn gấp mười lần như vậy.

You must be logged in to post a comment Login