Chiến lược giao dịch vàng ngày 16/3 của một số tổ chức (cập nhật)

By on 16/03/2016

Forexyard – Chiến lược giao dịch vàng ngày 16/3

Vàng (phiên Âu): Kháng cự chính tại 1238

Chiến lược chính: Bán dưới 1238 ; với mục tiêu: 1225 – 1215

Chiến lược phụ: Mua trên 1238 ; với mục tiêu: 1248 – 1259

[​IMG]

Các mức cản kỹ thuật:

Kháng cự: 1238 – 1248 – 1259

Hỗ trợ: 1225 – 1215 – 1211

Eximbank – Chiến lược giao dịch vàng ngày 16/3

Chiến lược giao dịch:

Canh bán 1236

Mục tiêu 1215

Chốt lỗ 1246

Giavang.net tổng hợp

About Mai Phuong

Tiếp tục tiến về phía trước, giúp đỡ mọi người ở ngoài kia, dù lớn hay nhỏ. Sớm hay muộn vũ trụ sẽ hoàn trả lại cho bạn gấp mười lần như vậy.

You must be logged in to post a comment Login