Chiến lược giao dịch vàng ngày 15/6 của một số tổ chức (cập nhật)

By on 15/06/2016

DOJI – Chiến lược giao dịch vàng ngày 15/6

Biên độ trong ngày 15/6: 1270-1300

Mức kháng cự: 1289/1295/1300

Mức hỗ trợ: 1270/1262/1250

Giá hiện tại: 1282

Giavang.net tổng hợp

About Mai Phuong

Tiếp tục tiến về phía trước, giúp đỡ mọi người ở ngoài kia, dù lớn hay nhỏ. Sớm hay muộn vũ trụ sẽ hoàn trả lại cho bạn gấp mười lần như vậy.

You must be logged in to post a comment Login