Chiến lược giao dịch vàng ngày 1/4 của một số tổ chức (cập nhật)

By on 01/04/2016

Forexyard – Chiến lược giao dịch vàng ngày 1/4

Vàng (phiên Á): Xu hướng tăng trên 1229

Chiến lược chính: Mua trên 1229 ; với mục tiêu: 1243 – 1249

Chiến lược phụ: Bán dưới 1229,00 ; với mục tiêu: 1223 – 1216

[​IMG]

Các mức cản kỹ thuật:

Kháng cự: 1243 – 1249 – 1255

Hỗ trợ: 1229 – 1223 – 1216

Eximbank – Chiến lược giao dịch vàng ngày 1/4

Chiến lược giao dịch:

Canh Bán 1234

Mục tiêu 1216

Chốt lỗ 1242

Giavang.net tổng hợp

About Mai Phuong

Tiếp tục tiến về phía trước, giúp đỡ mọi người ở ngoài kia, dù lớn hay nhỏ. Sớm hay muộn vũ trụ sẽ hoàn trả lại cho bạn gấp mười lần như vậy.

You must be logged in to post a comment Login