Chiến lược giao dịch vàng ngày 13/8 của một số tổ chức

By on 13/08/2013

Daily Fx – Chiến lược vàng ngày 13/08

Các mức hỗ trợ:  1305 – 1317 – 1330

Các mức kháng cự:  1349 – 1359 – 1377

Giá hiện tại:  1333.3

Chiến lược tham khảo: Bán dưới 1349 USD/oz với mục tiêu 1330 – 1317 USD/oz.

Kịch bản khác: Xu hướng tăng thể hiện khi giá phá mức kháng cự 1349 USD/oz.  Lúc này giá sẽ nhằm mục tiêu 1359  & 1377 USD/oz.

Forexyard – Chiến lược vàng ngày 13/08

Chiến lược chính: Bán dưới 1349, mục tiêu 1329 và tiếp theo là 1317.

Chiến lược phụ:  Mua trên 1349, mục tiêu 1359 và tiếp theo là 1377.

Các mức cản kỹ thuật:

Mức kháng cự: 1377 – 1359 – 1349

Giá hiện tại: 1337.25

Mức hỗ trợ: 1329 – 1317 – 1305

Giavang.net tổng hợp

About Mai Phuong

Tiếp tục tiến về phía trước, giúp đỡ mọi người ở ngoài kia, dù lớn hay nhỏ. Sớm hay muộn vũ trụ sẽ hoàn trả lại cho bạn gấp mười lần như vậy.

You must be logged in to post a comment Login