Chiến lược giao dịch vàng ngày 12/1 của một số tổ chức (cập nhật)

By on 12/01/2016

Forexyard – Chiến lược giao dịch vàng ngày 12/1

Vàng (phiên Âu): Kháng cự chính tại 1105

Chiến lược chính: Bán dưới 1105 ; với mục tiêu: 1091 – 1086

Chiến lược phụ: Mua trên 1.105 ; với mục tiêu: 1114 – 1121

[​IMG]

Các mức cản kỹ thuật:

Kháng cự: 1105 – 1114 – 1121

Hỗ trợ: 1091 – 1086 – 1082

Eximbank – Chiến lược giao dịch vàng ngày 12/1

Chiến lược giao dịch:

Canh bán 1098

Mục tiêu 1084

Chốt lỗ 1105

Giavang.net tổng hợp

About Mai Phuong

Tiếp tục tiến về phía trước, giúp đỡ mọi người ở ngoài kia, dù lớn hay nhỏ. Sớm hay muộn vũ trụ sẽ hoàn trả lại cho bạn gấp mười lần như vậy.

You must be logged in to post a comment Login