Chiến lược giao dịch vàng ngày 11/9 của một số tổ chức

By on 11/09/2013

Forex Yard – Chiến lược vàng ngày 11/9

Pivot: 1371

Chiến lược chính: Bán dưới mức 1371, mục tiêu 1358-1347

Chiến lược phụ: Mua nếu phá trên mức 1371, mục tiêu có thể hướng đến 1379-1383

Nhận định: RSI xáo trộn

Các mức cản kỹ thuật:

Mức kháng cự: 1393 – 1379 – 1371

Giá hiện tại: 1365.9

Mức hỗ trợ: 1358  -1347 – 1335

Dailyfx – Chiến lược giá vàng ngày 11/9

Các mức hỗ trợ:          1335 – 1347 – 1356

Các mức kháng cự:     1371 – 1379 – 1393

Giá hiện tại:    1366.1

Chiến lược tham khảo: Bán dưới 1371 USD/oz với mục tiêu 1356 – 1347 USD/oz.

Kịch bản khác: Xu hướng tăng thể hiện khi giá phá mức kháng cự 1371 USD/oz. Lúc này giá sẽ nhằm mục tiêu 1379  & 1393 USD/oz.

Giavang.net tổng hợp

About Mai Phuong

Tiếp tục tiến về phía trước, giúp đỡ mọi người ở ngoài kia, dù lớn hay nhỏ. Sớm hay muộn vũ trụ sẽ hoàn trả lại cho bạn gấp mười lần như vậy.

You must be logged in to post a comment Login