Chiến lược giao dịch vàng ngày 11/1 của một số tổ chức (cập nhật)

By on 11/01/2016

Forexyard – Chiến lược giao dịch vàng ngày 11/1

Vàng (phiên Á): Xu hướng tăng trên 1.096

Chiến lược chính: Mua trên 1096 ; với mục tiêu: 1110 – 1114

Chiến lược phụ: Bán dưới 1096 ; với mục tiêu: 1091 – 1086

[​IMG]Các mức cản kỹ thuật:

Kháng cự: 1110 – 1114 – 1123

Hỗ trợ: 1096 – 1091 – 1086

Eximbank – Chiến lược giao dịch vàng ngày 11/1

Chiến lược giao dịch:

Canh Mua 1098

Mục tiêu 1114

Chốt lỗ 1090

Giavang.net tổng hợp

About Mai Phuong

Tiếp tục tiến về phía trước, giúp đỡ mọi người ở ngoài kia, dù lớn hay nhỏ. Sớm hay muộn vũ trụ sẽ hoàn trả lại cho bạn gấp mười lần như vậy.

You must be logged in to post a comment Login