Chiến lược giao dịch vàng ngày 03/02 của một số tổ chức (cập nhật)

By on 03/02/2015

ForexYard – Chiến Lược giao dịch vàng ngày 03/02

Các mức cản kỹ thuật :

Kháng cự : 1300 – 1293 – 1285

Hỗ trợ : 1265 -1258 – 1252

Chiến lược giao dịch vàng :

Chiến lược chính : Mua trên 1265 , mục tiêu 1285 – 1293 .

Chiến lược phụ : Bán dưới 1265 , mục tiêu 1258 – 1252 .

Giavang.net tổng hợp

About Mai Phuong

Tiếp tục tiến về phía trước, giúp đỡ mọi người ở ngoài kia, dù lớn hay nhỏ. Sớm hay muộn vũ trụ sẽ hoàn trả lại cho bạn gấp mười lần như vậy.

You must be logged in to post a comment Login