Chiến lược giao dịch vàng của một số tổ chức ngày 28/03 (cập nhật)

By on 28/03/2017

EXIMBANK- Chiến lược giao dịch

Chiến lược giao dịch vàng

Bán: 1258

Mục tiêu: 1246

Dừng lỗ: 1264

VNINVEST- Chiến lược giao dịch

Pivot: 1253.38

Chiến lược giao dịch:

Sell: 1259      SL: 1264      TP: 1247

Các mức hỗ trợ kỹ thuật:

Mức kháng cự: 1261 – 1267 – 1275

Mức hỗ trợ:      1246 – 1238– 1230

Giavang.net tổng hợp

About Mai Phuong

Tiếp tục tiến về phía trước, giúp đỡ mọi người ở ngoài kia, dù lớn hay nhỏ. Sớm hay muộn vũ trụ sẽ hoàn trả lại cho bạn gấp mười lần như vậy.

You must be logged in to post a comment Login