Chiến lược giao dịch vàng của một số tổ chức ngày 28/02 (cập nhật)

By on 28/02/2017

VNINEST – Chiến lược giao dịch

Pivot 1252.87

Chiến lược giao dịch:

Sell: 1254 SL: 1262 TP: 1243

Các mức hỗ trợ kỹ thuật:

Mức kháng cự: 1255 – 1260 – 1269

Mức hỗ trợ: 1247 – 1242 – 1238

Giavang.net tổng hợp

About Mai Phuong

Tiếp tục tiến về phía trước, giúp đỡ mọi người ở ngoài kia, dù lớn hay nhỏ. Sớm hay muộn vũ trụ sẽ hoàn trả lại cho bạn gấp mười lần như vậy.

You must be logged in to post a comment Login