Chiến lược giao dịch vàng của một số tổ chức ngày 26/12

By on 26/12/2012

Forex Yard – Chiến lược vàng ngày 26/12

Chiến lược chính: Mua trên mức 1652, mục tiêu 1669-1679

Chiến lược phụ: Phá vỡ mức 1652, giá vàng có thể hướng đến mục tiêu 1645-1635

Nhận định: có sự giao thoa của các chỉ báo kỹ thuật- cần thận trọng trong giao dịch.

Các mức cản kỹ thuật:

Mức kháng cự: 1669 – 1679 – 1690
Giá hiện tại: 1655.33
Mức hỗ trợ: 1652 – 1645 – 1635

OIIC – Nhận định vàng phiên Hongkong ngày 26/12

Thị trường bước vào giai đoạn nghỉ lễ cuối năm, kèm theo đó là hành động tất toán tài khoản sau 1 năm đầu tư nên diễn biến tăng trưởng của thị trường gặp rất nhiều trở ngại vào lúc này. Vùng biên độ hẹp cùng sức tăng bị hạn chế, nên diễn biến giảm vào “Đêm Giáng Sinh” đã thực sự chiếm được ưu thế. Từ mức kháng cự 1665 USD/oz, giá vàng tạo ra điểm trượt quay trở lại mức đáy đầu ngày 1650 USD/oz.

Có thể thấy, giá vàng hiện tại đang bị “kẹt” trong vùng giảm của xu hướng dài hạn và diễn biến dao động của ngày hôm trước không đủ điều kiện để tạo ra bứt phá xa cho đà tăng. Duy trì dưới mức 1665 USD/oz đang là vấn đề để xem xét đến khả năng giảm sẽ quay trở lại thị trường.

Mặc dù mô hình “song đáy” đại diện cho xu hướng tăng, nhưng cột nến Doji xuất hiện và mức tăng bị hạn chế 1665 USD/oz, càng làm cho đà giảm trở nên mạnh mẽ hơn. Mặc dù vậy, diễn biến của phiên Hongkong sẽ khó tạo ra điểm bứt phá cho xu hướng, do đó vùng biên độ hẹp sẽ tiếp tục được duy trì từ khu vực 1650 USD/oz đến 1660 USD/oz.

 Chiến lược vàng phiên Á của VGTA

Thị trường bước vào giai đoạn nghỉ lễ cuối năm, kèm theo đó là hành động tất toán tài khoản sau 1 năm đầu tư nên diễn biến tăng trưởng của thị trường gặp rất nhiều trở ngại vào lúc này. Vùng biên độ hẹp cùng sức tăng bị hạn chế, nên diễn biến giảm vào “Đêm Giáng Sinh” đã thực sự chiếm được ưu thế. Từ mức kháng cự 1665 USD/oz, giá vàng tạo ra điểm trượt quay trở lại mức đáy đầu ngày 1650 USD/oz.

Có thể thấy, giá vàng hiện tại đang bị “kẹt” trong vùng giảm của xu hướng dài hạn và diễn biến dao động của ngày hôm trước không đủ điều kiện để tạo ra bứt phá xa cho đà tăng. Duy trì dưới mức 1665 USD/oz đang là vấn đề để xem xét đến khả năng giảm sẽ quay trở lại thị trường.

Mặc dù mô hình “song đáy” đại diện cho xu hướng tăng, nhưng cột nến Doji xuất hiện và mức tăng bị hạn chế 1665 USD/oz, càng làm cho đà giảm trở nên mạnh mẽ hơn. Mặc dù vậy, diễn biến của phiên Hongkong sẽ khó tạo ra điểm bứt phá cho xu hướng, do đó vùng biên độ hẹp sẽ tiếp tục được duy trì từ khu vực 1650 USD/oz đến 1660 USD/oz.


Giavang.net tổng hợp.

About Kim Tuyền

Sưu tầm: Nếu chia đều toàn bộ số vàng đang có cho dân số thế giới, mỗi người sẽ có khoảng 24 gam vàng, hay 0,8 ounce, tương đương khoảng 1.500 USD với thời giá hiện nay.

You must be logged in to post a comment Login