Chiến lược giao dịch Vàng của một số tổ chức ngày 25/11 (cập nhật)

By on 25/11/2016

Eximbank – Chiến lược giao dịch Vàng ngày 25/11

Chiến lược giao dịch:

Bán 1186

Mục tiêu 1172

Dừng lỗ 1194

VNINVEST – Chiến lược giao dịch Vàng ngày 25/11

Pivot 1185.02

Chiến lược giao dịch:

Sell: 1185.00 SL: 1193.00 TP: 1165.00

Các mức hỗ trợ kỹ thuật:

Mức kháng cự: 1189.84 – 1195.63 – 1200.45

Mức hỗ trợ: 1179.23 – 1174.41 – 1168.62

Giavang.net tổng hợp

About Mai Phuong

Tiếp tục tiến về phía trước, giúp đỡ mọi người ở ngoài kia, dù lớn hay nhỏ. Sớm hay muộn vũ trụ sẽ hoàn trả lại cho bạn gấp mười lần như vậy.

You must be logged in to post a comment Login