Chiến lược giao dịch Vàng của một số tổ chức ngày 24/11 (cập nhật)

By on 24/11/2016

Eximbank – Chiến lược giao dịch Vàng ngày 24/11

Chiến lược giao dịch:

Bán 1194

Mục tiêu 1178

Dừng lỗ 1202

VNINVEST – Chiến lược giao dịch Vàng ngày 24/11

Pivot 1184.95

Chiến lược giao dịch:

Sell: 1188 SL: 1198 TP: 1175

Các mức hỗ trợ kỹ thuật:

Mức kháng cự: 1194 – 1201 – 1207

Mức hỗ trợ: 1184 – 1174 – 1166

Giavang.net tổng hợp

About Mai Phuong

Tiếp tục tiến về phía trước, giúp đỡ mọi người ở ngoài kia, dù lớn hay nhỏ. Sớm hay muộn vũ trụ sẽ hoàn trả lại cho bạn gấp mười lần như vậy.

You must be logged in to post a comment Login