Chiến lược giao dịch Vàng của một số tổ chức ngày 22/11 (cập nhật)

By on 22/11/2016

Eximbank – Chiến lược giao dịch Vàng ngày 22/11

Chiến lược giao dịch:

Mua 1210

Mục tiêu 1224

Dừng lỗ 1202

VNINVEST – Chiến lược giao dịch Vàng ngày 22/11

Pivot 1219.74

Chiến lược giao dịch:

Buy: 1216 SL: 1206 TP: 1226

Các mức hỗ trợ kỹ thuật:

Mức kháng cự: 1219 – 1224 – 1231

Mức hỗ trợ: 1207 – 1201 – 1196

Giavang.net tổng hợp

About Mai Phuong

Tiếp tục tiến về phía trước, giúp đỡ mọi người ở ngoài kia, dù lớn hay nhỏ. Sớm hay muộn vũ trụ sẽ hoàn trả lại cho bạn gấp mười lần như vậy.

You must be logged in to post a comment Login