Chiến lược giao dịch Vàng của một số tổ chức ngày 21/11 (cập nhật)

By on 21/11/2016

Eximbank – Chiến lược giao dịch Vàng ngày 21/11

Chiến lược giao dịch:

Bán 1217

Mục tiêu 1202

Dừng lỗ 1225

VNINVEST – Chiến lược giao dịch Vàng ngày 21/11

Pivot 1211.84

Chiến lược giao dịch:

Sell: 1214 SL: 1218 TP: 1201

Các mức hỗ trợ kỹ thuật:

Mức kháng cự: 1215 – 1226 – 1230

Mức hỗ trợ: 1201 – 1196 – 1184

Giavang.net tổng hợp

About Mai Phuong

Tiếp tục tiến về phía trước, giúp đỡ mọi người ở ngoài kia, dù lớn hay nhỏ. Sớm hay muộn vũ trụ sẽ hoàn trả lại cho bạn gấp mười lần như vậy.

You must be logged in to post a comment Login