Chiến lược giao dịch vàng của một số tổ chức ngày 20/02 (cập nhật)

By on 20/02/2017

EXIMBANK- Chiến lược giao dịch

Chiến lược giao dịch vàng:

Bán: 1238

Mục tiêu: 1226

Dừng lỗ: 1244

VNINEST – Chiến lược giao dịch

Pivot 1233.93

Chiến lược giao dịch:

Sell: 1236 SL: 1247 TP: 1224

Các mức hỗ trợ kỹ thuật:

Mức kháng cự: 1238 – 1240 – 1246

Mức hỗ trợ: 1228 – 1222 – 1204

Giavang.net tổng hợp

About Mai Phuong

Tiếp tục tiến về phía trước, giúp đỡ mọi người ở ngoài kia, dù lớn hay nhỏ. Sớm hay muộn vũ trụ sẽ hoàn trả lại cho bạn gấp mười lần như vậy.

You must be logged in to post a comment Login